Η διαπολιτισμική εκπαίδευση ως μέσο για την κοινωνική ενσωμάτωση

Με μεγάλη μας χαρά συμμετέχουμε στο συνέδριο «Η διαπολιτισμική εκπαίδευση ως μέσο για την κοινωνική ενσωμάτωση: Εμπειρίες, βέλτιστες πρακτικές και μελλοντικές προκλήσεις» που διοργανώνει το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στις 20-21.09.19 στη Θεσσαλονίκη. Παρατίθεται το πρόγραμμα συνεδρίου.


We are pleased to participate in the conference "Intercultural education as a tool for social inclusion: experiences, best practices and future challenges" organized by the Family and Child Care Center and the Ministry of Education and Religious Affairs on 20-21.09.19. Bellow you can find the conference brochure.
5 προβολές

2018 © by Athirma. All rights reserved

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: athirma@athirma.com

Διεύθυνση κέντρου: Μακεδονίας 0, Πάλιουρα- Επανωμή, Τ.Κ. 57500

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Βασ. Όλγας 129, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54643

Τηλέφωνο: 6941575334