Συμμετοχή στο ευρωπαικό πρόγραμμα TREND

Συμμετοχή στο ευρωπαικό πρόγραμμα TREND και παρουσίαση του προγράμματος Nature’s Common Third, ως καλή πρακτική στον τομέα πρόσφυγες και επιχειρηματικότητα. Γερμανία, 25-28.11.19


Participation at the European Project TREND and presentation of Nature’s Common Third Project as a good practice at refugees’ entrepreneurship, Germany, 25-28.11.19
4 προβολές

2018 © by Athirma. All rights reserved

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: athirma@athirma.com

Διεύθυνση κέντρου: Μακεδονίας 0, Πάλιουρα- Επανωμή, Τ.Κ. 57500

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Βασ. Όλγας 129, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54643

Τηλέφωνο: 6941575334