«Τα μικρόβια!»

Μια εμψυχωτική δράση αγωγής υγείας στο 93ο και 31ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης. Η συγκεκριμένη δράση του Άθυρμα έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας (αριθμός πρωτοκόλλου Φ2.1/ΣΔ/ 71673 /Δ7)


“Germs!” animation project of health awareness at the 93rd and 31st Nursery Schools of Thessaloniki. Athirma’s project “Germs” has been approved by the Ministry of Education (protocol number: Φ2.1/ΣΔ/ 71673 /Δ7)

33 προβολές

2018 © by Athirma. All rights reserved

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: athirma@athirma.com

Διεύθυνση κέντρου: Μακεδονίας 0, Πάλιουρα- Επανωμή, Τ.Κ. 57500

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Βασ. Όλγας 129, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54643

Τηλέφωνο: 6941575334