Εκπαιδεύσεις & Βιωματικά Σεμινάρια

Όλα τα εργαστήρια και οι εκπαιδεύσεις μας έχουν βιωματικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην σύνδεση θεωρίας και πράξης, προσπαθώντας πάντοτε να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του εργασιακού σας περιβάλλοντος. Φιλοδοξούμε στη διατήρηση της σχέσης που οικοδομείται μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου η οποία θα εξελιχθεί από κοινού με τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού χώρου ανταλλαγής ιδεων
 

  • H χρήση της εξιστόρησης στο εργασιακό περιβάλλον

  • Πως η εξιστόρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εποπτεία; Πως μπορεί να αλλάξει τον τρόπο σκέψης του επαγγελματία; Να βοηθήσει έναν εξυπηρετουμενο να αναγνωρίσει και να ξεπεράσει καθημερινά εμπόδια;  Μέσα από το εκπαιδευτικό σεμινάριο ο/η επαγγελματίας θα έρθει σε επαφή με την μέθοδο της εξιστόρησης ως εργαλείο για την βελτίωση της εργασιακής του πρακτικής

  • Φροντίζοντας εμένα και τον άλλον 

  • Ο φροντιστής για να είναι σε θέση να φροντίσει τον άλλον πρέπει πρώτα να φροντίσει τον εαυτό του. Οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με τις δύο όψεις της έννοιας φροντίδας και θα εκπαιδευτούν σε σχετικές μεθόδους και εργαλεία.

  • Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πώς οι αρχές της Κοινωνικής Παιδαγωγικής μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη σε διάφορα πεδία δράσης.

  • Επικοινωνώντας και κατανοώντας το παιδί μέσα από το πρίσμα της Κοινωνικής Παιδαγωγικής

  • Κοινωνική Παιδαγωγική και δομές προστατευτικής φροντίδας.

  • Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην πρακτική εφαρμογή και τα οφέλη της Κοινωνικής Παιδαγωγικής σε οικοτροφεία, ξενώνες και χώρους φιλοξενίας και φροντίδας ανηλίκων και ενηλίκων.

  • Κοινωνική Παιδαγωγική και Ανάδοχη φροντίδα

  • Βελτιώνοντας τις εργασιακές σχέσεις μέσω της Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Οι θεματικές ενότητες διαρκώς εμπλουτίζονται επηρεαζόμενες από τις δικές σας ανάγκες και προτάσεις κατόπιν επικοινωνίας
 

2018 © by Athirma. All rights reserved

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: athirma@athirma.com

Διεύθυνση κέντρου: Μακεδονίας 0, Πάλιουρα- Επανωμή, Τ.Κ. 57500

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Βασ. Όλγας 129, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54643

Τηλέφωνο: 6941575334