Ιδιώτες Υποστηρικτές

John Palczynski

Stewart Lindsell

Jameel Hadi

Εταιρικοί Υποστηρικτές

European Students' Union

Together, Moving Forward

Isomat

Synko

Kaffee Terra

Η2Ο Υδραυλικά,Θέρμανση, Φυσικο αέριο

James Doe

2018 © by Athirma. All rights reserved

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: athirma@athirma.com

Διεύθυνση κέντρου: Μακεδονίας 0, Πάλιουρα- Επανωμή, Τ.Κ. 57500

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Βασ. Όλγας 129, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54643

Τηλέφωνο: 6941575334